باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR barikan website talghan وب سایت باریکان یکی از روستاهای بخش طالقان باريكان جزء دهستان « ميان ... باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR